นโยบายคืนสินค้า

นโยบายคืนสินค้า

วิธีการคืนสินค้า
ขั้นตอนการคืนง่ายๆ
>> ดูวิธีการคืนสินค้า
เริ่มคืนสินค้า
กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าออนไลน์
>> ดูประวัติการสั่งซื้อ

ระยะเวลาในการคืนสินค้า

  • ลูกค้าต้องดำเนินการขอคืนผ่าน www.phithanparts.com และส่งสินค้าคืนภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (อ้างอิงข้อมูลการรับสินค้า จากระบบไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทฯผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง)
  • ลูกค้ากรุณาตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนรับสินค้าจากผู้จัดส่ง หากบรรจุภัณฑ์เปียกน้ำ ชำรุด ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้ หากท่านรับสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า มีดังต่อไปนี้

  • สินค้ามีความบกพร่อง/ชำรุด/เสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง (กรณียกเว้นโปรดดูข้างล่าง)
  • สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยนำไปทดลองติดตั้ง และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ พร้อมแนบใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Invoice)/ภาพถ่าย เพื่อประกอบการเปลี่ยน/คืนสินค้า

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 09-1818-9261

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนและไม่รับคืน

การรับเงินคืน

ลูกค้าจะได้รับเงินคืน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ทางบริษัทฯ ได้ยืนยันการรับสินค้ากับทางลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
  • กรุณาแจ้งข้อมูล/ช่องทางการคืนเงินให้กับทางบริษัทฯ (ภาพถ่าย/เอกสาร หน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า)