ขั้นตอนการคืนสินค้า

ขั้นตอนที่ 1.กดที่เมนู "ประวัติการสั่งซื้อ"

...

ขั้นตอนที่ 2. เลือกคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่คุณต้องการจะคืน และกด

  • คำสั่งซื้อต้องอยู่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สามารถขอคืนสินค้าได้ตั้งแต่สถานะ โอนเงินแล้ว
  • เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า กดปุ่ม ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า
...

ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการคืนสินค้า

  • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  • แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดธนาคารโดยชื่อในบัตรต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า
...

ขั้นตอนที่ 4. ส่งสินค้ากลับมาให้ทางบริษัทฯ

  • ส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ