วิธีขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

วิธีขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า มี 2 กรณี คือ ในกรณีที่เป็นสมาชิก และ ไม่เป็นสมาชิก
วิธีขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่เป็นสมาชิก
1. เข้าสู่เว็บไซต์แล้ว คลิก "สมาชิก" เลือก "เข้าสู่ระบบ"
2. จะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ
กรอกข้อมูลดังนี้
 • ชื่อผู้ใช้ / อีเมล : กรอกชื่อผู้ใช้ที่ตั้งไว้ตอนสมัครสมาชิก หรือกรอกอีเมลที่ใช้ตอนสมัครสมาชิก
 • รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่ตั้งไว้ตอนสมัครสมาชิก
เมื่อกรอก ชื่อผู้ใช้ / อีเมล และรหัสผ่านเสร็จแล้ว คลิก "เข้าสู่ระบบ"
3. คลิก "ประวัติการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงิน"
4. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการ ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า จากนั้นคลิก "ทำรายการ" เลือก "ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า"
หมายเหตุ คำสั่งซื้อต้องอยู่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
5. เลือกสาเหตุการคืน
สาเหตุการคืนมี 4 ข้อ ดังนี้
 • ส่งสินค้าผิด
 • สินค้ามีตำหนิ
 • สินค้าได้รับความเสียหาย
 • ไม่ได้รับสินค้า
6. เมื่อเลือกสาเหตุการคืนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกว่าจะ "ขอคืนเงิน" หรือ "เปลี่ยนสินค้า"
ในกรณีที่เลือก "ขอคืนเงิน" จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
 • รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดของสินค้าที่ส่งผิด รายละเอียดของตำหนิบนสินค้า เป็นต้น
 • ชื่อบัญชี
 • เลขที่บัญชี
 • ธนาคาร
 • แนบรูปภาพสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการขอคืนเงิน
หากกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "บันทึก"
ในกรณีที่เลือก "เปลี่ยนสินค้า" จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
 • รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดของสินค้าที่ส่งผิด รายละเอียดของตำหนิบนสินค้า เป็นต้น
หากกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึก"
วิธีขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่ไม่เป็นสมาชิก
1. เข้าสู่เว็บไซต์แล้ว คลิก "ประวัติการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงิน"
2. ทำการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
 • ช่องที่ 1 : เลขที่ใบสั่งซื้อ (ดูได้จากอีเมลที่ระบบสั่งถึงลูกค้า เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้า)
 • ช่องที่ 2 : อีเมล (กรอกอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ระบุในรายการสั่งซื้อสินค้า)
 • ช่องที่ 3 : เบอร์โทรศัพท์ (กรอกเบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่ใช้ระบุในรายการสั่งซื้อสินค้า)
 • **หากมีข้อมูลการสั่งซื้อ กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ, อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. กรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ตรวจสอบใบสั่งซื้อ”
4. คลิก "ทำรายการ" เลือก "ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า"
5. เลือกสาเหตุการคืน
 • สาเหตุการคืนมี 4 ข้อ ดังนี้
 • ส่งสินค้าผิด
 • สินค้ามีตำหนิ
 • สินค้าได้รับความเสียหาย
 • ไม่ได้รับสินค้า
เมื่อเลือกสาเหตุการคืนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกว่าจะ "ขอคืนเงิน" หรือ "เปลี่ยนสินค้า"
ในกรณีที่เลือก "ขอคืนเงิน" จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
 • รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดของสินค้าที่ส่งผิด รายละเอียดของตำหนิบนสินค้า เป็นต้น
 • ชื่อบัญชี
 • เลขที่บัญชี
 • ธนาคาร
 • แนบรูปภาพสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการขอคืนเงิน
หากกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึก"
ในกรณีที่เลือก "เปลี่ยนสินค้า" จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
 • รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดของสินค้าที่ส่งผิด รายละเอียดของตำหนิบนสินค้า เป็นต้น
หากกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึก"

ขอให้มีความสุขกับการเลือกซื้อสินค้ากับ Phithan Parts Online ขอบคุณค่ะ