หน้าหลัก เมนู รุ่นรถ ตะกร้า 8
เมนู
ตะกร้า
รุ่นรถ
อะไหล่ลดราคาพิเศษ โปรโมชั่นจัดส่งฟรี เปลี่ยนเองได้ง่ายนิดเดียว กรองอากาศ กรองน้ำมัน เคมีภัณฑ์

เกี่ยวกับ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

ย้อนอดีตไปประมาณ 100 ปี ณ ท่าเรือเล็กๆ ที่เมืองสายบุรี มณฑลปัตตานีมีร้านขายสินค้าต่างๆ ที่นำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ ชื่อร้าน "จันซุ่นฮวด" เจ้าของร้าน คือ เถ้าแก่จันกิมกวย ซึ่งเป็นบิดาของเถ้าแก่จันฮกซุ่น หรือ หลวงพิธานอำนวยกิจ ผู้ให้กำเนิด... "บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด"

พ.ศ. 2457
เถ้าแก่จันฮกซุ่น ได้เปิดร้าน "จันซุ่นเซ่ง" ที่เมืองนราธิวาส เพื่อจำหน่ายน้ำมันก๊าส ตรามงกุฏ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ของบริษัทน้ำมันเชลล์ ตราหอย จากเกาะปีนัง
พ.ศ. 2462
เถ้าแก่จันฮกซุ่น ได้เปิดร้าน "จันเอ็กเซ่ง" ที่เมืองปัตตานี จำหน่ายน้ำมันก๊าส ตรามงกุฎ เป็น แห่งที่สอง ตามคำชักชวนของบริษัทเชลล์
พ.ศ.2467
เถ้าแก่ จันฮกซุ่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมอื่นๆ ของบริษัทเชลล์
พ.ศ. 2473
เถ้าแก่จันฮกซุ่น เปิดร้าน "จันเต็งเซ่ง" เพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ในเมืองสุไหงโกลก และได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท บริติช-อเมริกันโตแบ๊คโก จำกัด (BAT) ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ ในเมืองปัตตานี นราธิวาส และยะลา
พ.ศ. 2474
กิจการร้านค้าต่างๆ ได้เจริญรุ่งเรือง และขยายตลาดออกไป เรื่อยๆ เถ้าแก่จันฮกซุ่นได้สละเวลาทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจ ทำบุญกุศล บริจาคเงินสร้างวัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของส่วนรวม ในท้องถิ่น และสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมือง โดยพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในหลวงรัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์ แต่งตั้งให้ เถ้าแก่จันฮกซุ่น ซึ่งในขณะนั้นอายุ 35 ปี เป็น หลวงพิธานอำนวยกิจ ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอันสูงส่ง ของตระกูล จันทรัศมี
พ.ศ. 2479
เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นั่งและรถบรรทุก ยี่ห้อเซฟโรเล็ท ของบริษัทเยนเนรัล มอเตอร์ จำกัด ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
พ.ศ. 2480
เปิดร้าน "จันเอ็กเซ่ง" ขึ้นอีกแห่งที่เมืองยะลา
พ.ศ. 2482
รวบรวมกิจการเข้าเป็นรูปบริษัท คือ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ในวันที่ 5 มกราคม 2482
พ.ศ. 2488
คุณหลวงพิธานฯ ได้เปิดสาขาหาดใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งแห่ง
พ.ศ. 2490
บริษัท เยนเนรัล มอเตอร์ จำกัด ได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อเซฟโรเล็ท ทั้งภาคใต้รวม 14 จังหวัด
พ.ศ. 2497
หลวงพิธานอำนวยกิจ สิ้นบุญเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2497
พ.ศ. 2502
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถโตโยต้า ทุกรุ่นทุกแบบ ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์เชลล์ จำกัด และได้เปิดสาขาขึ้นอีกหนึ่งแห่งในกรุงเทพมหานครฯ
พ.ศ. 2505
เปิดสาขาตันหยงมัส
พ.ศ. 2506
สาขากรุงเทพมหานครฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย รถโตโยต้า โคโรล่า 700 ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดพระนคร ธนบุรีและอีก 4 จังหวัดใกล้เคียงได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้แทนจำหน่าย จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส โดยมีสาขาหาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง
พ.ศ. 2509
บริษัทฯ ได้รับสัมปทานจากกรมขนส่งทางบก ให้ประกอบ การขนส่งรถยนต์โดยสาร ระหว่าง จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส

ในเวลาต่อมา บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ก็ได้ขยายสาขา เพิ่มขึ้นอีก ทั้งยังก่อตั้งบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

พ.ศ. 2531
ก่อตั้งบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย รถจักยานยนต์ HONDA
พ.ศ. 2533
เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสตูล
พ.ศ. 2534
เปิดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขายะลา
พ.ศ. 2536
เปิดบริษัท อริยะมอเตอร์ (สะเดา) จำกัดบริษัท
พ.ศ. 2537
เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาแม่ขรี, สาขาระโนด, สาขาจะนะ, โชว์รูมรามวิถี เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
พ.ศ. 2538
 • เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาคลองแงะ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
 • เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขานครใน, โชว์รูมสนามกีฬากลาง,โชว์รูมเพชรเกษม,โชว์รูมเกาะยอ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
 • เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาละงู เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
 • เปิดบริษัท อริยะะมอเตอร์(ปัตตานี)จำกัด โชว์รูมรูสะมิแล เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
 • เปิดบริษัทอำนวยกิจมอเตอร์ ไครสเลอร์จำกัดสาขาหาดใหญ่
พ.ศ. 2539
 • เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด โชว์รูมศรีภูวนารถ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์HONDA
 • เปิดบริษัท พิธานพาณิช จำกัด สาขาบ้านพรุ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์HONDA
 • เปิดบริษัท อำนวยกิจอิฐดินเผา จำกัด ผลิตและจำหน่ายอิฐ
 • เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านนาทวี เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
พ.ศ. 2540
เปิดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาสตูล เป็นตัวแทน จำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
พ.ศ. 2541
เปิดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาสิโรรส เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA(รถเก่า)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน จำหน่ายรถยนต์ TOYOTA เป็นตัวแทนจำหน่ายบุหรี่จากโรงงานยาสูบ เป็นตัวแทนจำหน่ายเบียร์สิงห์, เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA, มีปั้มน้ำมัน SHELL, ทำสวนยาง ฯลฯ

มีสาขาอยู่ที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้
 • จังหวัดปัตตานี เป็นสำนักงานใหญ่*
 • จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)*
 • จังหวัดยะลา*
 • จังหวัดนราธิวาส*
 • จังหวัดสตูล*
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพัทลุง
 • กรุงเทพฯ*
* หมายถึง สาขาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ TOYOTA
บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ HONDA มีสาขาในจังหวัดต่างๆ ดังนี้
 • จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) เป็นสำนักงานใหญ่
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริษัท ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสาขาที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2549 มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัท ไดอาน่า คอนวีเนี่ยนสโตร์ (DCS) ซึ่งจะมีการลงทุนธุรกิจใหม่ในการให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร แทนธุรกิจห้างสรรพสินค้าแบบเดิมและปัจจุบันได้ใช้ชื่อ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
บริษัท พิธานยูไนเต็ด จำกัด ( เดิมชื่อ บริษัท ยูไนเต็ดลีสซิ่ง จำกัด )
ดำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และธุรกิจ TOYOTA SURE ตั้งอยู่เลขที่ 438/2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

งานสาธารณะและงานกุศล

 • อุทิศเงินสร้างโรงเรียนพิธานอำนวยกิจ ที่อำเภอเมืองปัตตานี พร้อมทั้งได้อุทิศเงินบริจาคให้กับ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ จังหวัดสงขลา
 • สร้างหอนาฬิกา ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและ หอนาฬิกาที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 • เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยไร้ญาติ บริษัทฯ ได้บริจาคเงิน เป็นระยะๆ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ และพระนคร

ทางด้านสาธารณะประโยชน์และการกุศลนี้บริษัทเล็งเห็น ว่าการช่วยเหลือท้องถิ่นและนำประโยชน์มาสู่ส่วนรวมเป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ

นอกจากจะอุทิศและบริจาคเงินทำบุญกุศลแล้ว เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ของบริษัทฯ ยังได้สละเวลา กำลังกายและกำลังใจรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น โดยเข้ารับตำแหน่งในสภาเทศบาล สภาจังหวัด ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตลอดจน ตำแหน่งในมูลนิธิและสมาคมต่างๆ คณะกรรมการบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า เมื่อบริษัทเจริญรุ่งเรืองโดยได้รับผลประโยชน์และการสนับสนุนจากประชาชนจากสังคม ด้วยดีตลอดมา บริษัทก็จะต้องคืนผลประโยชน์นี้ให้แก่สังคมและส่วนรวมด้วย


ความเป็นมา บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

พ.ศ.2502
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยคุณวิเชียร โกวิทยา และคุณบรรเวช จันทรัศมี
พ.ศ.2506
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถโตโยต้า 700 ในจังหวัดพระนครธนบุรี และอีก 4 จังหวัด ใกล้เคียง
พ.ศ.2510
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถโตโยต้า 1100 แต่เพียงผู้เดียวในเขตจังหวัดภาคกลาง
พ.ศ.2511
คุณบรรเวช และ คุณพาณี จันทรัศมี ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารพิธานกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น ตั้งอยู่ที่ 292 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
พ.ศ.2512
อาคารพิธานกรุงเทพฯ สร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ให้บริการลูกค้าจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2518
เปิดสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ขึ้นที่ เลขที่ 2479 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
พ.ศ.2522
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายคือ ให้ตัวแทนจำหน่ายทุกแห่ง สามารถขายรถยนต์ TOYOTA ได้ทุกรุ่น ดังนั้น บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ จึงได้เปลี่ยนจากการขายรถยนต์ TOYOTA COROLLA เพียงรุ่นเดียวมาเป็นการขาย รถยนต์ TOYOTA ทุกรุ่น ยกเว้นรถตู้ HIACE ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายวรจักรยนต์สามารถขายได้เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ
พ.ศ.2541
เปิดสาขารามอินทราขึ้นที่ เลขที่ 365 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
พ.ศ.2550
เปิดสาขารามอินทรา31 (ศูนย์บริการตัวถังและสี)ขึ้นที่ เลขที่ 80 ซอยรามอินทรา 31 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
พ.ศ.2552
เปิดสาขาทวีวัฒนาขึ้นที่ เลขที่ 67 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โดยเปิดบริการทั้งศูนย์บริการ และศูนย์บริการตัวถังและสี
พ.ศ.2557
เปิดสาขาสุขสวัสดิ์ขึ้นที่ เลขที่ 438,438/1-2 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
พ.ศ.2560
เปิดสาขาสนามแบดมินตันขึ้นที่ เลขที่ 35 ซอยรามอินทรา 31 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่สาขาสุรวงศ์

แผนที่สาขาเพชรบุรีตัดใหม่

แผนที่สาขารามอินทรา

แผนที่สาขาทวีวัฒนา

แผนที่สาขาสุขสวัสดิ์