วิธีแจ้งชำระเงิน

วิธีชำระเงิน มี 2 ช่องทาง คือ โอนเงินและชำระด้วยบัตรเครดิต
วิธีแจ้งชำระเงิน มี 2 กรณี คือ ในกรณีที่เป็นสมาชิก และ ไม่เป็นสมาชิก
การชำระเงิน ในกรณีที่เป็นสมาชิก
1. เข้าสู่เว็บไซต์แล้ว คลิก "สมาชิก" เลือก "เข้าสู่ระบบ"
2. จะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ
กรอกข้อมูลดังนี้
  • ชื่อผู้ใช้ / อีเมล : กรอกชื่อผู้ใช้ที่ตั้งไว้ตอนสมัครสมาชิก หรือกรอกอีเมลที่ใช้ตอนสมัครสมาชิก
  • รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่ตั้งไว้ตอนสมัครสมาชิก
กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
3. คลิก "ประวัติการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงิน"
4. เลือก "แจ้งชำระเงิน"
หน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อ / แจ้งชำระเงิน
รายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละเมนู
  • “รายละเอียดการสั่งซื้อ” สำหรับดูรายละเอียดของใบสั่งซื้อ
  • “แก้ไขข้อมูลการจัดส่ง” สำหรับแก้ไขที่อยู่จัดส่งหรือแก้ไขรูปแบบการส่ง
  • “ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ” แสดงสถานะการสั่งซื้อต่าง ๆ เช่น สั่งซื้อสินค้า, ชำระเงิน, ตรวจสอบ, สั่งอะไหล่, จัดส่งสินค้า
  • “แจ้งชำระเงิน” สำหรับส่งหลักฐานการชำระเงินหรือชำระด้วยบัตรเครดิต (ปุ่มนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อแอดมินทำการอนุมัติค่าจัดส่ง)
5. จะแสดงหน้าให้เลือก การชำระเงิน 2 แบบ
5.1 โอนเงิน
5.1.1 เลือก "โอนเงิน"
5.1.2 แนบไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงิน
5.1.3 คลิกปุ่ม "บันทึก" เสร็จสิ้นการแจ้งชำระเงินด้วยการโอนเงิน
5.2 ชำระด้วยบัตรเครดิต
5.2.1 เลือก "ชำระด้วยบัตรเครดิต"
5.2.2 จะแสดงหน้า Payment Gateway ดังภาพ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
การชำระเงิน ในกรณีที่ไม่เป็นสมาชิก
1. เข้าสู่เว็บไซต์แล้ว คลิก "ประวัติการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงิน"
2. จะแสดงหน้า ประวัติการสั่งซื้อ / แจ้งชำระเงิน
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
  • ช่องที่ 1 : เลขที่ใบสั่งซื้อ (ดูได้จากอีเมลที่ระบบสั่งถึงลูกค้า เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้า) ตัวอย่างเช่น PPO19-02179
  • ช่องที่ 2 : อีเมล (กรอกอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ระบุในรายการสั่งซื้อสินค้า) ตัวอย่างเช่น test123@gmail.com
  • ช่องที่ 3 : เบอร์โทรศัพท์ (กรอกเบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่ใช้ระบุในรายการสั่งซื้อสินค้า) ตัวอย่างเช่น 081-234-5678
  • **หากมีข้อมูลการสั่งซื้อ กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ, อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. กรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ตรวจสอบใบสั่งซื้อ”
4. คลิก "แจ้งชำระเงิน"
5. จะแสดงหน้าให้เลือก การชำระเงิน 2 แบบ
5.1 โอนเงิน
5.1.1 เลือก "โอนเงิน"
5.1.2 แนบไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงิน
5.1.3 คลิกปุ่ม "บันทึก" เสร็จสิ้นการแจ้งชำระเงินด้วยการโอนเงิน
5.2 ชำระด้วยบัตรเครดิต
5.2.1 เลือก "ชำระด้วยบัตรเครดิต"
5.2.2 จะแสดงหน้า Payment Gateway ดังภาพ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ขอให้มีความสุขกับการเลือกซื้อสินค้ากับ Phithan Parts Online ขอบคุณค่ะ