น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลสำหรับรถยนต์โตโยต้า
• ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปและเครื่องยนต์ดีเซลประเภท คอมมอลเรล ช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดจากความสกปรกที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสมถรรนะในการขับขี่
• ชะล้างทำความสะอาดหัวฉีดและลูกสูบ ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่
• ช่วยทำให้การจุดระเบิกและเผาไหม้สมบูรณ์ ทำให้สตาร์ทติดง่าย
• วิธีใช้: เติมน้ำยาฯ ลงในถังน้ำมันก่อนเติมน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราการใช้ : น้ำยาฯ 1 ขวดต่อน้ำมัน 50-70 ลิตร
• ข้อควรระวัง:
- อันตรายทางกายภาพ : ของเหลว ติดไฟ อันตรายต่อสุขภาพ : อาจเสียชีวิตหากกลืนกิน หรือเข้าไปในทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อยที่ผิวหนัง
- อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ โดยมีผลกระทบเป็นเวลานาน
• คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก อ่านฉลากก่อนใช้
• การปฐมพยาบาล: เก็บให้พ้นจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่ สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/แว่นป้องกัน/หน้ากากป้องกัน หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง รับคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์ หากกลืนกินสาร โทรศัพท์ถึงศูนย์พิษวิทยา หรือแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้สารตามที่ระบุใน SDS ในการดับไฟ
• คำแนะนำ: จัดเก็บในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บไว้ในที่เย็น
• การกำจัด: ทิ้งสิ่งที่บรรจุ/ถังบรรจุตามกฎข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ
• รหัสสินค้า: 08813-80029
• รุ่นที่ติดตั้งได้: สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
• ระยะเวลาในการเปลี่ยน: ทุกๆ 10,000 กม.หรือ 6 เดือน