กระเป๋าเครื่องมือช่าง 4 ช่อง SATA 95211
- เหมาะสำหรับช่างที่ต้องการบรรจุเครื่องมือออกนอกพื้นที่และสะดวกในการหยิบใช้
- ใช้ร่วมกับเข็มขัด sata 95215
- ตัวกระเป๋าใส่ได้ทั้งหมด4ช่อง