เหมาะสำหรับใช้ขัดในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อลอกคราบสนิมหรือสีบนพื้นผิวโลหะใช้ร่วมกับเครื่องขัดสนิมระบบลม หรือสว่านไฟฟ้าใช้ร่วมกับเครื่องขัดสนิมระบบลม หรือระบบไฟฟ้า