มีดขูดปะเก็น 10 มม. KZ1-10
- ความกว้างของมีด (A) 10 mm.
- ความหนา (T) 1.4 mm.
- ความยาวทั้งหมด (L) 165 mm.
- น้ำหนัก(g) 50 g.