ขนาดของหัวลูกบ๊อกซ์ (S) 37 mm.
ความกว้างของบ๊อกซ์ (D1) 51 mm.
ความกว้างที่ท้ายบ๊อกซ์ (D2) 40 mm.
ความสูงของรูขัน (H) 28 mm.
ความยาว (l) 40 mm.
ความยาวทั้งหมด (L) 61 mm.
น้ำหนัก 430 g.