ขนาดของหัวลูกบ๊อกซ์ (S) 19 mm.
ความกว้างของบ๊อกซ์ (D1) 27.5 mm.
ความกว้างที่ท้ายบ๊อกซ์ (D2) 33 mm.
ความสูงของรูขัน (H) 14 mm.
ความยาว (l) 25 mm.
ความยาวทั้งหมด (L) 46 mm.
น้ำหนัก 160 g.