-เส้นผ่านศูนย์กลาง 19-30
-ความยาวทั้งหมด (L) 185 mm
-น้ำหนัก (g) 200 g