ประแจปากตาย 318 มม.S2-3236
- ขนาดประแจ (S) 32x36 mm.
- ความกว้างของปากตาย (D1) 65.5 mm.
- ความกว้างของปากตาย (D2) 74 mm.
- ความหนาของปากตาย (T1) 12 mm.
- ความหนาของปากตาย (T2) 12 mm.
- ความยาวทั้งตัว (L) 318 mm.
- น้ำหนัก(g) 710 g.