ประแจปากตาย 225 มม. S2-2022
- ขนาดประแจ (S) 20x22 mm.
- ความกว้างของปากตาย (D1) 42 mm.
- ความกว้างของปากตาย (D2) 46 mm.
- ความหนาของปากตาย (T1) 8.5 mm.
- ความหนาของปากตาย (T2) 8.5 mm.
- ความยาวทั้งตัว (L) 228 mm.
- น้ำหนัก(g) 215 g.