ประแจปากตาย 118 มม. S2-0809
- ขนาดประแจ (S) 8x9 mm.
- ความกว้างของปากตาย (D1) 17.5 mm.
- ความกว้างของปากตาย (D2) 19.5 mm.
- ความหนาของปากตาย (T1) 4.5 mm.
- ความหนาของปากตาย (T2) 4.5 mm.
- ความยาวทั้งตัว (L) 118 mm.
- น้ำหนัก(g) 30 g.