-เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Internal) 19 sq
-เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (External) 12.7 sq
-เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.
-ความยาว 60 มม.
-น้ำหนัก 270 กรัม