-ขนาดของหัวลูกบ๊อกซ์ (S) 32 mm.
-ความกว้างของบ๊อกซ์ (D1) 50 mm.
-ความกว้างที่ท้ายบ๊อกซ์ (D2) 49.5 mm.
-ความสูงของรูขัน (H) 25 mm.
-ความยาวบางส่วนของลูกบ๊อกซ์ (l) 40 mm.
-ความยาวทั้งหมด (L) 70 mm.
-น้ำหนัก 641 g.