-ขนาดของหัวลูกบ๊อกซ์ (S) 26 mm.
-ความกว้างของบ๊อกซ์ (D1) 42.5 mm.
-ความกว้างที่ท้ายบ๊อกซ์ (D2) 50 mm.
-ความสูงของรูขัน (H) 18 mm.
-ความยาวบางส่วนของลูกบ๊อกซ์ (l) 30 mm.
-ความยาวทั้งหมด (L) 60 mm.
-น้ำหนัก 525 g.