ความกว้าง(S) 46มม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง(D1) 68มม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง(D2) 53มม.
ความสูง(H) 35มม.
ความยาว(l) 70มม.
ความยามทั้งหมด(L) 100มม
น้ำหนัก(g) 1534กรัม