ลูกบ๊อกซ์ยาว 6 เหลี่ยม 1/2" B4L-08
- ขนาดหัวน๊อต (S)8 mm
- เส้นผ่าศูนย์กลาง (D1) 12mm
- เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2) 22 mm
- ความลึกของหัวน๊อต(H) 9mm
- ความยาว (l)74mm
- ความยาวทั้งหมด (L)90mm
- น้ำหนัก (g) 81 g