ลูกบ๊อกซ์ดอกจีบ เดือยมีรู 3/8 BT3-T20H
- ขนาดหัวบ๊อกซ์ (S)17 mm
- เส้นผ่าศูนย์กลาง (D ) 27.50 mm
- ความยาวของหัวบ๊อกซ์ (l)37mm
- ความยาวทั้งหมด (L)66 mm
- น้ำหนัก (g) 44 g"