ขนาด 18 mm.
ความยาวทั้งหมด 236 mm
ความยาวระหว่างช่วงงอทั้งหมด 7.3 mm
ความหนาช่วงหน้า 11.0 mm