-ขนาด 30 มม.
-ความยาว 390 มม.
-ความยาวระหว่างช่วงงอ 43.1 มม.
-ความหนา 15.8 มม.