ขนาด 12x14 mm
ความยาวทั้งหมด 178 mm
ความยาวระหว่่างช่วงงอทั้งหมด 27.6 mm
ความหนาช่วงหน้า 10 mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.9 mm