-ขนาด (Size) 12 HBS TX 80 มม.
-เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) 25.9 มม.
-ความยาวทั้งหมด (L) 100 มม.
-น้ำหนัก (g) 138 ก.