เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านบน) 31.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านล่าง) 27 mm
ความยาวเกลียวบ๊อกซ์ 21 mm
ความยาวทั้งหมด 77 mm
น้ำหนัก 273 กรัม