เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านบน) 29.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านล่าง) 26 mm
ความยาวเกลียวบ๊อกซ์ 21 mm
ความยาวทั้งหมด 77 mm
น้ำหนัก 227 กรัม