เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านบน) 15 mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านล่าง) 21.9 mm
ความยาวเกลียวบ๊อกซ์ 12 mm
ความยาวทั้งหมด 77 mm
น้ำหนัก 96 กรัม