-เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านล่าง) 31.60 mm
-เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านบน) 27 mm
-ความยาวทั้งหมด 40 mm
-น้ำหนัก 125 กรัม