-เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านล่าง) 20.4mm
-เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านบน) 21.8 mm
-ความยาวทั้งหมด 38 mm
-น้ำหนัก 53 กรัม