เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านล่าง) 21 mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านบน) 24 mm
ความหนา 12 mm
ความยาวทั้งหมด 38 mm
น้ำหนัก 72 กรัม