-เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านล่าง) 17 mm
-เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านบน) 19 mm
-ความยาวทั้งหมด 30 mm
-น้ำหนัก 41 กรัม