ขนาด (size) 17 มม.
ความกว้างของหัว (d1) 23.5 มม.
ความกว้างของปลาย (d2) 20.0 มม.
ความลึก (t) 15 มม.
ความยาวทั้งหมด (L) 63 มม.
น้ำหนัก (g) 122 ก.