คุณสมบัติ
-ซับน้ำได้ดีเยี่ยม
-ไม่เป็นขน ไม่หลุดรุ่ย
-ขนาด 15 x 30 นิ้ว
-เกรดโรงแรม
-ทอแบบขนคู่