อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

ก้านปัดน้ำฝนขวา

P/N: 85211-04020
ราคาปกติ: 1,465.00 ฿
ราคาพิเศษ: 1,318.50 ฿
ประหยัดได้ถึง 146.50 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
HILUX

ก้านปัดน้ำฝนซ้าย

P/N: 85221-04020
ราคาปกติ: 1,465.00 ฿
ราคาพิเศษ: 1,318.50 ฿
ประหยัดได้ถึง 146.50 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
HILUX

ใบปัดน้ำฝนซ้าย

P/N: 85222-04020
ราคาปกติ: 725.00 ฿
ราคาพิเศษ: 652.50 ฿
ประหยัดได้ถึง 72.50 ฿
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้:
HILUX