● เป็นหลอด LED จำนวน 4 หลอด (ให้แสงสีน้ำเงิน) ติดตั้งบริเวณใต้คอนโซลด้านคนขับและผู้โดยสาร และเสากลางด้านซ้ายและขวา เป็นอุปกรณ์ส่องสว่างพื้นรถ

● เมื่อเปิดประตูรถไฟส่องสว่างพื้นรถจะติดทันทีและไฟจะดับหลังจากไฟในห้องโดยสารดับประมาณ 8 วินาที ช่วยเพิ่มความสว่างบริเวณพื้นขณะเปิดประตูรถ

กรณีติดเครื่องยนต์อยู่

1.1 ถ้าไม่เปิดประตู ไฟจะเปิดเป็นไฟหรี่

1.2 ถ้าเปิดประตู ไฟจะสว่างขึ้น

กรณีดับเครื่องยนต์

2.1 เมื่อเปิดประตู ไฟจะติดสว่าง

2.2 เมื่อปิดประตู ไฟจะดับพร้อม Dome Lamp

หมายเหตุ
- 1 ชุด มี 2 จุด

- ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง
รุ่นที่สามารถติดตั้งได้
- ใช้ได้กับทุกรุ่น