ออกแบบให้กลมกลืนกับสีภายในรถ ออกแบบเข้ารูปพอดีกับพื้น เพื่อเพิ่มความภูมิฐานเนื้อพรมทอจากเส้นใยโพลีโพรไพลีน ที่ซึ่งมีความคงทนต่อความขัดถูสีหลุดลอกได้ยาก ไร้กลิ่นรบกวน ถอดซักทำความสะอาดได้ และจากคุณสมบัติของเส้นใยที่ไม่ดูดซับน้ำ


* ราคาไม่รวมค่าแรง และค่าติดตั้ง


* 1 ชุดมี 3 ชิ้น