1) แสดงภาพบริเวณด้านหลังรถโดยอัตโนมัติ ที่จอ DVD - ClassicAVX หรือ DVD-Infotainment AVX หรือ DVD-Infotainment AVN หลังจากเปลี่ยนเกียร์ถอยหลัง

2) เพิ่มประสิทธิ์ภาพ และความปลอดภัย ขณะจอดรถ

หมายเหตุ

* ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

** ไม่มีเส้นบนจอ DVD ขณะใช้งาน (ถอยรถ)