- ชุดแผงตกแต่งคอนโซลหน้าลายสปอร์ต เสริมความสปอร์ตได้อย่างลงตัว

- ชิ้นส่วนผลิตด้วยฟิล์มนำเข้าจากญี่ปุ่น ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงาน
หมายเหตุ:


* 1 ชุดมี 6 ชิ้น

** ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง