*เพิ่มแสงสว่างส่องพื้นบริเวณใต้ประตู ไฟ LED ให้แสงสีขาวพร้อมโลโก้ Camry

**ราคาต่อ 1 ชิ้น และใช้ติดตั้งกับประตูคู่หน้าเท่านั้น

***ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง