ผลิตจากวัสดุเกรดพิเศษ TSOP (Toyota super orifin plastic) ซึ่งเป็นวัสดุตัวเดียวกับที่ทำกันชนหน้าของรถยนต์ ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีน้ำหนักเบา

และเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการคำนวณน้ำหนักชิ้นงาน เพื่อไม่ให้หนักเกินมาตรฐาน

โดยผ่านขั้นตอนการผลิตแบบขึ้นรูปจากโรงงานมาตราฐาน โดยกระบวนการขึ้นรูปโดยการฉีด (Injection process) ทำให้งานที่ได้ออกมามีผิวที่เรียบ

และมีความหนาสม่ำเสมอ การออกแบบโดยบริษัท Toyota Styling Australia ( TSA ) ตัวชิ้นงานมีการผ่านการทดสอบ Thermal cycle ทำให้ชิ้นงานไม่ยืดหดตัวและบิดตัวเสียรูปง่าย

ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ผ่านการทดสอบ Vibration ไม่หลุดและอ้าในช่วงการใช้งานปกติ

*ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง