- ราคาต่อ 1 หลอด

- สำหรับไฟส่องแผนที่ใช้ 2 หลอด

- สำหรับไฟห้องเก็บสัมภาระใช้ 1 หลอด

*ราคานี้ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง
รหัสสินค้า รุ่นที่ติดตั้งได้