อะไหล่ใหม่สภาพสมบูรณ์ ใช้ได้กับรถ (ST204, 205) Celica ปี 1994 ถึง 1999