อะไหล่ใหม่สภาพสมบูรณ์ ใช้กับรถ (LN85) HILUX MIGHTY X ปี 1988  เดือน 8 ถึง 1998 เดือน 5