อะไหล่ใหม่ ใช้กับรุ่น  COMMUTER หลังคาสูง KDH222 , VENTURY  TRH213 ,HIACE  GL KDH202 , WISH  ANE11 ปี2005 เดือน 05