อะไหล่ใหม่ สภาพสมบูรณ์ใช้ได้กับรุ่น JZS133 , JZS175 , JZS160 CROWN (JZS133) เครื่อง 2JZ-GE