อะไหล่ใหม่ใช้กับรุ่น HILUX MIGHTY X  LN8# , LN90 ,  HIACE VAN COMUTER LH10# , LX80


 (LN85, LN90) Hilux Mighty X ปี 1988 เดือน 8 ถึงปี 1998 เดือน 5)