อะไหล่ใหม่ สภาพสมบูรณ์ ใช้ได้กับรุ่น COROLLA  AE92 ,EE90 ,  CORONA  AT180 ,AT160 ,AT190 ,SOLUNA  AL50 เครื่อง 4A-FE  ปี 1987 เดือน 5 ถึง COROLLA เครื่อง 4A-FE  ปี 1987 เดือน 5 ถึง CORONA (AT190) เครื่อง 4A-FE ปี 1992