หน้าหลัก เมนู รุ่นรถ ตะกร้า 8
เมนู
ตะกร้า
รุ่นรถ
อะไหล่ลดราคาพิเศษ โปรโมชั่นจัดส่งฟรี เปลี่ยนเองได้ง่ายนิดเดียว กรองอากาศ กรองน้ำมัน เคมีภัณฑ์


ล็อครถไม่ได้มาจากสาเหตุใด ?


ใช้กุญแจในการไขล็อค

เสียบกุญแจเข้าไปในช่องเสียบกุญแจ ให้สังเกตว่าดันเข้าสุดหรือไม่ หากเข้าไม่สุดให้ทําการทดลองเคาะ ๆ ดันเข้าไป แต่ถ้าติดขัดให้หยุดการปฏิบัติทันที เพราะอาจจะมีความเสียหายที่มากขึ้นได้ เบื้องต้น ให้ใช้น้ํายาเอนกประสงค์ฉีดเข้าไปในรูกุญแจ แล้วลองเสียบใหม่ หากไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สําหรับ กรณีที่เสียบกุญแจเข้าสุดแล้ว แต่ไม่สามารถไขล็อคได้อาจมีปัญหา ต้องแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญเช่นกัน

ใช้รีโมทในการล็อครถ

  1. กดรีโมทการล็อครถ แต่ไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ตอบสนอง อาจเกิดจากระบบแบตเตอรี่รีโมทอ่อนให้ทําการเปลี่ยนถ่านรีโมทใกล้ตัวรถ
  2. กดรีโมทการล็อครถแล้วเงียบเป็นไปได้ว่าคลื่นสัญญาณส่งไม่ถึงอยู่ห่างจากรถยนต์มากเกินไป ให้ขยับมา 
  3. กดรีโมทการล็อครถแล้ว ไม่มีสิ่งใดตอบสนองเป็นไปได้ว่ามีคลื่นสัญญาณรบกวนให้ทําการขับออกจากพื้นที่ดังกล่าว (หาที่จอดรถใหม่)

สําหรับกรณีที่ไม่สามารถล็อครถได้ และมีสัญญาณเตือนดังขึ้น หลังจากกดรีโมทอาจเกิดจากสาเหตุผิดเงื่อนไขบาง ประการ เช่น ปิดประตูหรือฝากระโปรงทั้งหน้าและหลังไม่สนิท, เกียร์ไม่อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง,เครื่องยนต์ยังมีการ ทํางานอยู่ เป็นต้น

ใช้ Smart Entry ในการล็อครถ

หากมีการสัมผัสที่มือเปิดประตู เพื่อการล็อครถ แต่ไม่สามารถล็อครถได้ พร้อมกับมีเสียงการแจ้งเตือนดังขึ้น ให้ทําการตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่

  1. เครื่องยนต์ยังคงมีการทํางานอยู่ ให้ทําการดับเครื่องยนต์
  2. ตําแหน่งเกียร์ไม่ถูกต้อง ให้ทําการเข้าเกียร์ในตําแหน่ง N (ตําแหน่งเกียร์ N จะมีเงื่อนไขด้านการ ทํางานระบุไว้อยู่ในคู่มือการใช้รถ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร) หรือตําแหน่งเกียร์ P
  3. ประตูและฝากระโปรงปิดไม่สนิท ให้ทําการปิดให้สนิท
  4. มี Smart Entry อยู่ภายในห้องโดยสาร อีก 1 ชิ้น ให้ทําการนําออกมานอกตัวรถ
  5. แบตเตอรี่ของ Smart Entry มีกําลังไม่เพียงพอ จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และจะต้องซื้อที่ ศูนย์บริการเท่านั้น (แรงเคลื่อนทางไฟฟ้าได้ตามค่าที่กําหนด)

สิ่งที่กล่าวมาเบื้องต้น อ้างอิงจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หากการล็อครถไม่ได้ แตกต่างจากที่ กล่าวมา หรือนอกเหนือจากโรงงานประกอบ อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆ (มีการดัดแปลงจากร้านนอก) ดังนั้นให้ปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญต่อไป