BLADE, FR WIPER, LH

ใบปัดน้ำฝนซ้าย

  • หมายเลขอะไหล่ : 85222-BZ010
  • ประเภท : ไฟฟ้า
  • กลุ่ม : อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX
  • รายละเอียด :
  • ปี : 2006-2006
  • รุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้อะไหล่นี้ได้ :
    AVANZA F602
  • ราคาปกติ : 260.00 บาท -10%
  • ราคาพิเศษ : 234.00 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ใส่ตะกร้า

อะไหล่รุ่นใกล้เคียง

หมายเลขอะไหล่: 85212-BZ010
ชื่ออังกฤษ: BLADE, FR WIPER, RH
ชื่อไทย: ใบปัดน้ำฝนขวา
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 630.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 567.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85214-BZ010
ชื่ออังกฤษ: RUBBER, WIPER BLADE
ชื่อไทย: ยางใบปัดน้ำฝนซ้าย
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 348.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 313.20 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85214-BZ020
ชื่ออังกฤษ: RUBBER, WIPER BLADE
ชื่อไทย: ยางปัดน้ำฝนข้างขวา
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 535.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 481.50 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด

หมายเลขอะไหล่: 85222-BZ010
ชื่ออังกฤษ: BLADE, FR WIPER, LH
ชื่อไทย: ใบปัดน้ำฝนซ้าย
ประเภท: ไฟฟ้า
กลุ่ม: อะไหล่รถรุ่นเก่า EASY TO FIX

ราคาปกติ : 260.00 บาท -10%
ราคาพิเศษ : 234.00 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียด